bernukas

bernùkas sm. (2) 1. žr. berniukas 1: Mergaitės norėjau, bernùką turiu Lp. Mūsų bernùkas mažiukas dar Pls. Negeras bernukáitis Lz. 2. Klvr pusbernis (samdinys): Su dviem vyrais neapseisim, reikėtų trečio, nors bernùko Brt. 3. didysis akėtvirbalis su grandimi: Iškratyti akėčias lengva, tik reikia kelti už bernùko Mrj.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aptaisyti — tr. Š, LVI130; M, RtŽ, Ch1ApD5,6, MP131 1. N, Rtr, NdŽ, KŽ, Ig, Pbr kiek pataisyti, paremontuoti: Šiek tiek aptaĩsė savo trobą Kv. Aple dvidešimt kalvaratų aptaisiau, i dar neša Užv. Ko norėti iš tokių meistrų: biškį aptaĩsė [radijo aparatą],… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jaukintinis — jaukìntinis ( ytinis), ė smob. (1) NdŽ, Vkš; Kos32 1. kas prijaukintas: Ta moteriška tur jaukìntinį, t. y. vaikiuką, kurį prijaukino J. 2. menk. meilužis: Mūs bernukas ir dūlina pas savo jaukìntinę Slv. Ne mylimąja įvesiu jo dukterį savo menėn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kelininis — kelinìnis, ė adj. (2) → kelinės: Mano bernukas tai pats tas kelinìnis (pradedantis nešioti kelines) Rod …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kieka — 2 kieka (1), kiekà (3), kiekas (1), kiekàs (3) 1. pron. inter. kiek, koks skaičius, kaip daug: Ant kiekos žmonių? Kp. Be kiekõs jis neparduoda karvės? Nmn. Be kiekos neduosi? J.Jabl. Kiekai žmonių šiandie pusrytis virtas? – Tiekai, kiek bus J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • medis — mẽdis sm. (2) 1. R, K daugiametis augalas su kietu kamienu ir šakomis: Medis tur šaknis, kamieną ir šakas su lapais S.Dauk. Medžiai, tarytum iš miego pabudinti, sušniokštė Žem. Čia gužutis (gandras) medyje pernai savo lizdą turėjo J.Jabl. Daug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nerimasčiuoti — nerimasčiuoti, iuoja, iãvo žr. nerimauti: 1. Bernukas, gaspadoriaus prisibijodamas, labai nerimasčiuot pradėjo BsV180. Ilgai kenčiau, nerimasčiavau, neiškentęs vėl nubėgau Mš. Tėvas buvo pradėjęs nerimasčiuoti S.Stan. Aš iš tūžbos nerimasčiuoju… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ožka — ožkà sf. (3) 1. SD109, R, K zool. nedidelis raguotas atrajojantis (ppr. naminis) gyvulys, laikomas pienui ir mėsai: Ožkõs pieno nedaug, ale riebus Gs. Ir dideliam ta ožkà dura Plt. Eisiu pamelžt ožką Ėr. Ožkà gadina medžią, žievę graužia Rdš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabutšalis — pabùtšalis sm. (1) žr. pabutšalė: Bernukas ... išėjęs pabùtšaliais šlaistės Jrk106 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritingėti — 1. intr. Š, KŽ, Slč, Vrn, KzR, Srj kiek tingėti: Jis pritìngia darbą dirbt Pc. Negali tai negali, ale da ir pritìngi Sdk. Jis pritingėjo sunkų darbą dirbt Brž. Prie maisto (gaminti, ruošti) biškį pritìngiu Upn. Kai kada negalia, o kai kada ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prižuvauti — NdŽ intr., tr. prigaudyti žuvų: Ešerių prižuvãvome pilną krepšį DŽ1. Pažuvaut ko čia prižuvausi – purvinas Nemunas Nmj. Pati prigrybauna, prižuvauna – nagai geri Drsk. Kap kada ir mūs bernukas prižuvauja LzŽ. | refl.: Prisižuvauna, Kūčiom turi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.